Door onze expertise en kennis van de maatschappelijke sector, begrijpen wij de unieke uitdagingen en behoeften van uw organisatie. Wij kunnen u daardoor helpen bij het maximaliseren van de impact van het vastgoed dat een belangrijk onderdeel vormt van het doel van de activiteiten van uw maatschappelijke instelling.

Bij maatschappelijk vastgoed zijn we op 3 sectoren gefocust:

Onderwijs | Zorg | Cultuur

Oorspronkelijk werd het vastgoed in deze sectoren binnen de uitoefening van de eigen maatschappelijke activiteiten gehouden. Vooral na de recente kredietcrisis van 2008-2010 werd het steeds meer ingewikkeld om het vastgoed op die basis gerealiseerd of gefinancierd te krijgen.

Een tendens die daardoor ontstond, is het scheiden van het vastgoedbezit en het gebruik. Daarmee heeft maatschappelijk vastgoed zich voor ontwikkelaars, beleggers en financiers steeds meer als een geaccepteerde ‘asset class’ (beleggingscategorie) ontwikkeld. De mogelijkheden voor maatschappelijke partijen hebben zich op hun beurt weer door die ontwikkeling sterk verbreed.

Een volledige overlap met commercieel vastgoed is echter niet logisch. Maatschappelijk vastgoed heeft zijn eigen kenmerken. Het vastgoed is vaak zeer specifiek (denk aan een ziekenhuis of museum), de gebruiker is over het algemeen een budgetneutraal gerichte instelling (zonder winstoogmerk) en de bekostiging van de activiteiten van de maatschappelijke gebruiker is in hoge mate afhankelijk van overheid en maatschappelijke ontwikkelingen.

Dit maakt dat voor het verkrijgen van ontwikkelings- / beleggingsinteresse in, danwel financiering van maatschappelijk vastgoed specifieke kennis vereist is om alle betrokken partijen bij elkaar te brengen.

Fincrease heeft zich sinds 2013 mede op deze sector gericht en initiatieven ontwikkeld om maatschappelijke partijen samen te brengen met ontwikkelaars, beleggers en financiers. Het doel dat daarbij voor ogen wordt gesteld, is om de doelstellingen van de maatschappelijke gebruiker – voor wat het onderliggende vastgoed betreft – te realiseren en te ondersteunen.

Mede aan de hand van via ons gerealiseerde succesvolle matches, bespreken we graag de mogelijkheden met maatschappelijke partijen, of initiatiefnemers die zich bezighouden met een propositie op het gebied van maatschappelijk vastgoed.

Commercieel vastgoed

Door onze expertise en kennis van de commerciële sector, begrijpen wij de unieke uitdagingen en behoeften van uw organisatie, waarmee wij u kunnen ondersteunen bij het maximaliseren van de impact van uw vastgoedactiviteiten.

fincrease your possibilities fincrease

Wilt u de mogelijkheden bespreken?

Of ga naar contact