Door onze expertise en kennis van de commerciële sector, begrijpen wij de unieke uitdagingen en behoeften van uw organisatie. Hierdoor kunnen wij u ondersteunen bij het maximaliseren van de impact van uw vastgoedactiviteiten.

Commercieel vastgoed is het containerbegrip voor bedrijfsobjecten, woningen en andere gebouwen of percelen grond, die niet in eigen gebruik zijn. Dit type vastgoed wordt commercieel geëxploiteerd middels verhuur of exploitatie anderszins (zoals uitbestede exploitatie in de vorm van bijvoorbeeld pacht). Private- en institutionele beleggers hebben vaak een vastgoedportefeuille opgebouwd met commercieel vastgoed. Maar ook individuele vastgoedobjecten die commercieel worden geëxploiteerd, vallen onder dit begrip.

Voor beleggers en financiers is het van belang dat commercieel vastgoed langdurig houdbaar wordt geëxploiteerd, vooral door courante ligging en goede, marktconforme verhuurmogelijkheden. Daarnaast spelen zaken als duurzaamheid en efficiënte omgang met energie een voorname rol. Dit behoeft vaak nadere analyse en uitleg. Vanuit onze expertise op dit gebied kunnen wij een uitstekende vertaalslag maken naar marktpartijen, die willen investeren of financieren. Die vertaalslag maken wij zonder dat wij op de stoel van de vastgoedeigenaar, belegger of financier gaan zitten. Zij aan zij loodsen wij u richting de juiste oplossing voor uw vastgoedvraagstuk. Of het nu om de aan-/verkoop, financiering of bijvoorbeeld optimalisatie gaat.

Maatschappelijk vastgoed

Door onze expertise en kennis van de maatschappelijke sector, begrijpen wij de unieke uitdagingen en behoeften van uw organisatie en kunnen wij u helpen bij het maximaliseren van de impact van het vastgoed dat een belangrijk onderdeel vormt van het doel van de activiteiten van uw maatschappelijke instelling.

fincrease your possibilities fincrease

Wilt u de mogelijkheden bespreken?

Of ga naar contact